Phật Di Lặc ngồi gốc đào (PL211)

0₫

Phật Di Lặc ngồi gốc đào, gỗ hương, ngang 68cm x cao 47cm
Gọi đặt hàng

Phật Di Lặc ngồi gốc đào, gỗ hương, ngang 68cm x cao 47cm