Bộ bàn 6 món - Gỗ căm xe, mặt bàn và mặt ghế gỗ gõ đỏ

Liên hệ
Bộ bàn ghế căm xe - 6 món (1 bàn ngang 65cm x dài 1.3m, 1 ghế bằng ngang 54cm x dài 1.78m, 2 ghế chiếc, 2 đôn) Gỗ căm xe, mặt bàn & ghế gỗ gỏ đỏ.  

Bộ bàn ghế căm xe - 6 món (1 bàn ngang 65cm x dài 1.3m, 1 ghế bằng ngang 54cm x dài 1.78m, 2 ghế chiếc, 2 đôn)

Gỗ căm xe, mặt bàn & ghế gỗ gỏ đỏ.