sale

Khay trà bằng gỗ hương

3.600.000 VND 3.500.000 VND
sale

Khay trà thiềm thừ bằng gỗ nu nghiến

4.200.000 VND 3.900.000 VND