Bồ Đề Đạt Ma gỗ mun sừng - DM135

Liên hệ

Tượng Đạt Ma được đặt trong nhà nhằm mục đích trấn trạch và tránh tà ma ngoại đạo xâm nhập, giúp loại bỏ những năng lượng xấu vào trong nhà, sinh năng lượng tốt, gia đình êm ấm, làm ăn phát đạt.

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

- Chất liệu: Gỗ mun sừng. Xem thêm [cách nhận biết gỗ quý].

- Kích thước: Cao 1m

- Ý nghĩa: Thờ cúng, trấn trạch, trừ tà, thiền tông

- Trưng bày: Cần lựa chọn một nơi được xem là trang trọng nhất của ngôi nhà để trưng bày tượng Đạt Ma.

Màu gỗ tự nhiênXem thêm

Truyền thuyết về Đạt Ma