Bồ Đề Đạt Ma gỗ mun sừng (DM125)

Liên hệ
Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma - Chất liệu: Gỗ mun sừng - Kích thước: Cao 53cm x rộng 56cm - Ý nghĩa: Thờ cúng, trấn trạch, trừ tà, thiền tông - Trưng bày: Cần lựa chọn một nơi được xem là trang trọng nhất của ngôi nhà để trưng bày tượng Đạt Ma. Xem thêm Truyền thuyết về Đạt Ma

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

- Chất liệu: Gỗ mun sừng

- Kích thước: Cao 53cm x rộng 56cm

- Ý nghĩa: Thờ cúng, trấn trạch, trừ tà, thiền tông

- Trưng bày: Cần lựa chọn một nơi được xem là trang trọng nhất của ngôi nhà để trưng bày tượng Đạt Ma.


Xem thêm

Truyền thuyết về Đạt Ma