Thiền tông Sư Tổ Bồ Đề Đạt Ma - DM138

9.800.000 VND 9.310.000 VND

Đạt Ma Tổ Sư Thiền hay là Thiền Tông Trung Hoa được chuyển hóa từ Thiền Tông Ấn Độ, do Bồ Đề Đạt Ma khai sáng, trong chín năm “Diện Bích Tham Thiền” tại chùa Thiếu Lâm Tự. 

Gọi đặt hàng

Thiền tông Sư Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Chất liệu: Gỗ hương Gia Lai

Kích thước: Cao 56cm x rộng 43cm

Quá trình tạc tượng 

Thiền Tông Đạt Ma do ngài Bồ Đề Đạt Ma khai sáng và chuyển hóa từ Thiền Tông Ấn Độ (hay Thiền Tam Muội), cách truyền dạy dựa vào các kinh sách phật.  Phật Tổ Thích Ca là vị đầu tiên thực hiện và chỉ dạy phép Thiền Tam Muội, cũng như những pháp môn khác của Phật giáo.

Giai thoại “Niêm Hoa Vi Tiếu” trong lịch sử thiền học có giải thích: -Trong lúc thuyết pháp cho các đệ tử, Phật Tổ đưa cao lên một cành hoa sen (Niêm Hoa). Hầu hết, mọi người đều ngơ ngác, không hiểu việc gì. Chỉ có ngài Ca Diếp là người duy nhất cảm nhận được thâm ý của Phật Tổ lúc bấy giờ, và lập tức, đáp lại Phật Tổ bằng một nụ cười thông cảm (Vi Tiếu). 

Từ đó, Thiền Tông Ấn Độ được Phật Tổ tâm truyền cho ngài Ca-Diếp. Ngài Ca-Diếp được nhận truyền y bát, kế thừa nhiệm vụ Tổ Sư Thiền Tông đời thứ hai.  Dần dần, các kế tổ được truyền thừa y bát đến vị tổ thứ hai mươi tám (28) Bồ Đề Đạt Ma, cũng là vị tổ sau cùng của Thiền Tông Ấn Độ.

Xem thêm

Truyền thuyết về Đạt Ma

Cách bài trí tượng Đạt Ma