Con chuột bằng gỗ xá xị

2.300.000 VND 2.185.000 VND

Con chuột bằng gỗ xá xị

Gọi đặt hàng

Con chuột bằng gỗ

Chất liệu: Gỗ xá xị và gỗ hương

Con chuột gỗ xá xị - cao 20cm x rộng 14cm

Con chuột gỗ xá xị - cao 20cm x rộng 17cm

Con chuột gỗ hương - Dài 36cm x cao 18cm

Con chuột gỗ hương - cao 10cm x dài 22cm