Cuốn thư Hiếu - Lễ - Nghĩa - Từ

Liên hệ
Cuốn thư Hiếu - Lễ - Nghĩa - Từ Hiếu: Con cái thờ phụng hiếu thảo với đấng sinh. (Đạo hiếu một người con có hiếu giữ tròn chữ hiếu) Lễ: Có nghĩa thì sẽ có lễ, đó là thái độ cư xử với tất cả mọi người. (Giữ lễ với thầy cô tiên học lễ, hậu học văn...) Nghĩa: Tín mà suy ra nghĩa. Có...
Danh mục: Đồ Thờ Cúng

Cuốn thư Hiếu - Lễ - Nghĩa - Từ

Hiếu: Con cái thờ phụng hiếu thảo với đấng sinh. (Đạo hiếu một người con có hiếu giữ tròn chữ hiếu)

Lễ: Có nghĩa thì sẽ có lễ, đó là thái độ cư xử với tất cả mọi người. (Giữ lễ với thầy cô tiên học lễ, hậu học văn...)

Nghĩa: Tín mà suy ra nghĩa. Có ân nghĩa là người có đạo đức. có câu : nghĩa tử là nghĩa tận, chữ nghĩa theo ta đến cuối đời. (nghĩa vợ chồng keo sơn gắn bó)

Từ: Mang hàm nghĩa một gia đình nho giáo (Khi một gia đình có Hiếu, có Lễ , Có Nghĩa)