Gà trống

Liên hệ
Gà trống (gỗ hương, cao 30cm x rộng 20cm) Đây là vật chống lại thói trăng hoa rất hay trong phong thuỷ. Đặt gà trên kệ tủ nhìn ra cửa có thể cấm tiệt thói trăng hoa từ ngoài đưa đến. Nếu dùng trong tủ quần áo , phải dùng 1 đôi, đặt 2 bên góc tủ.    

Gà trống (gỗ hương, cao 30cm x rộng 20cm)

Đây là vật chống lại thói trăng hoa rất hay trong phong thuỷ. Đặt gà trên kệ tủ nhìn ra cửa có thể cấm tiệt thói trăng hoa từ ngoài đưa đến. Nếu dùng trong tủ quần áo , phải dùng 1 đôi, đặt 2 bên góc tủ.