Gạt tàn thuốc lá bằng gỗ (GT106)

950.000₫
Gạt tàn thuốc hình trái mướp, gỗ hương
Gọi đặt hàng

Gạt tàn thuốc hình trái mướp, gỗ hương

Gạt tàn thuốc lá bằng gỗ

Gạt tàn thuốc lá bằng gỗ

Gạt tàn thuốc lá bằng gỗ