Hoài niệm xưa

Liên hệ

Hoài niệm xưa, ngũ phúc đốt pháo

Ngũ phúc vui xuân

Chất liệu: Gỗ nu xá xị. Xem thêm [Xem thêm gỗ nu...]

Kích thước: Cao 50cm x rộng 42cm