Khay trà gỗ hương (KCT102)

Liên hệ
Khay trà gỗ hương, Dài 55cm x rộng 35cm Khay trà bằng gỗ hương kết hợp với thiềm thừ. Thiềm thừ còn gọi là cóc vàng, Cóc vàng sẽ ổn định ngân quỹ, gia tăng tài lộc, thịnh vượng phát đạt cho chủ nhân. 

Khay trà gỗ hương, Dài 55cm x rộng 35cm

Khay tra bang go

Khay trà bằng gỗ hương kết hợp với thiềm thừThiềm thừ còn gọi là cóc vàngCóc vàng sẽ ổn định ngân quỹ, gia tăng tài lộc, thịnh vượng phát đạt cho chủ nhân.