Khung ảnh thờ bằng gỗ cẩn (KAC225)

1.500.000 VND 1.425.000 VND
Khung ảnh thờ bằng gỗ, cẩn ốc xà cừ Kích thước ảnh 20cm x 30cm. Khung ảnh được cẩn ốc xà cừ được cẩn hình lưỡng long tranh châu và hoa sen. Thích hợp để thờ ông bà...
Gọi đặt hàng

Khung ảnh thờ bằng gỗ, cẩn ốc xà cừ

Khung ảnh thờ bằng gỗ

Kích thước ảnh 20cm x 30cm.

Khung ảnh được cẩn ốc xà cừ được cẩn hình lưỡng long tranh châu và hoa sen. Thích hợp để thờ ông bà...