Khung ảnh thờ (Gỗ cẩm 25x30)

2.000.000₫

Khung ảnh thờ, gổ cẩm cẩn ốc xà cừ Kích thước ảnh 25cm x 30cm
Gọi đặt hàng

Khung ảnh thờ, gổ cẩm cẩn ốc xà cừ

khung anh tho

Kích thước ảnh 25cm x 30cm