Lục bình nu hương

Liên hệ
Cao 20cm đường kính 17cm - giá: 8tr Cao 23cm - đường kính 17cm   Cao 48cm đường kính 18cm 

Cao 20cm đường kính 17cm - giá: 8tr

Cao 23cm - đường kính 17cm  

Cao 48cm đường kính 18cm