Mỹ nghệ điêu khắc (OH101)

Liên hệ
Mỹ nghệ điêu khắc - Gỗ hương chạm chim điểu và tre, cao 41cm Ống chim kết hợp với cây xanh. Dùng trang trí trên bàn làm việc, bàn phòng khách, hoặc các kệ... Sự kết hợp độc đáo không đụng hàng... hihi  

Mỹ nghệ điêu khắc - Gỗ hương chạm chim điểu và tre, cao 41cm

Ống chim kết hợp với cây xanh. Dùng trang trí trên bàn làm việc, bàn phòng khách, hoặc các kệ...

cây xanh

Sự kết hợp độc đáo không đụng hàng... hihi

my nghe dieu khac