Mỹ nghệ điêu khắc - OH102

Liên hệ
Mỹ nghệ điêu khắc - Gỗ hương, cao 47cm Gỗ hương tạc hình dưa kết hợp với cây xanh. Dùng trang trí trên bàn làm việc, bàn phòng khách, hoặc các kệ...    Vân gỗ rất đẹp    

Mỹ nghệ điêu khắc - Gỗ hương, cao 47cm

Mỹ nghệ điêu khắc

Gỗ hương tạc hình dưa kết hợp với cây xanh. Dùng trang trí trên bàn làm việc, bàn phòng khách, hoặc các kệ... 

 

Vân gỗ rất đẹp

Mỹ nghệ điêu khắc