Ống đựng nhang, ống đựng hương

50.000 VND 45.000 VND
Ống đựng nhang, gỗ tràm, cao 23cm "CHIÊU TÀI TẤN BỬU" --> Trưng cho có tiền
Gọi đặt hàng
Danh mục: Đồ Thờ Cúng

Ống đựng nhang, gỗ tràm, cao 23cm 

"CHIÊU TÀI TẤN BỬU" --> Trưng cho có tiền