Phật Di Lặc đằng vân & cá chép (PL414)

16.200.000 VND 15.390.000 VND
Tượng Phật Di Lặc gỗ hương, cao 78cm x rộng 68cm Phật Di Lặc đằng vân (bay), bên dưới cá chép - Tay cầm túi càn khôn và dây tiền Tượng Phật Di Lặc kết hợp cá chép và tiền vàng mang ý nghĩa may mắn về tài chánh Tượng gỗ hương nguyên khối 
Gọi đặt hàng

Tượng Phật Di Lặc gỗ hương, cao 78cm x rộng 68cm

Phật Di Lặc đằng vân & cá chép
Phật Di Lặc đằng vân (bay), bên dưới cá chép - Tay cầm túi càn khôn và dây tiền

Tượng Phật Di Lặc gỗ hương

Tượng Phật Di Lặc kết hợp cá chép và tiền vàng mang ý nghĩa may mắn về tài chánh

Tượng Phật Di Lặc gỗ hương

Tượng gỗ hương nguyên khối