Phật Di Lặc để xe ô tô (Gỗ ngọc am - X207)

Liên hệ
Tượng Phật Di Lặc để xe ô tô Ý nghĩa: Đặt tượng Phật trong xe ô tô giúp giảm bớt lo âu, tránh tai nạn và mang lại tin vui Trưng bày: Đặt tượng Phật Di Lặc trên xe ôto,... Kích thước: Cao 15cm Chất liệu: Gỗ ngọc am, mùi thơm nồng nàng

Tượng Phật Di Lặc để xe ô tô

Tượng Phật để xe ô tô

Ý nghĩa: Đặt tượng Phật trong xe ô tô giúp giảm bớt lo âu, tránh tai nạn và mang lại tin vui

Trưng bày: Đặt tượng Phật Di Lặc trên xe ôto,...

Kích thước: Cao 15cm

Chất liệu: Gỗ ngọc am, mùi thơm nồng nàng

Phật di lặc để xe ô tô