Phật Di Lặc gánh đào (PL511)

Liên hệ
Tượng Phật Di Lặc gánh đào, gỗ hương (cao 42cm x ngang 30cm)   Phật Di Lặc gánh đào và dây tiền, được làm bằng gỗ hương, vân cuồn cuộn  

Tượng Phật Di Lặc gánh đào, gỗ hương (cao 42cm x ngang 30cm)

Phật Di Lặc gánh đào

Phật Di Lặc gánh đào Phật Di Lặc gánh đào

Phật Di Lặc gánh đào

Phật Di Lặc gánh đào và dây tiền, được làm bằng gỗ hương, vân cuồn cuộn