Phật Di Lặc gánh đào (PL511)

0₫

Tượng Phật Di Lặc gánh đào, g ỗ hương (cao 42cm x ngang 30cm) Phật Di Lặc gánh đào và dây tiền, được làm bằng gỗ hương, vân cuồn cuộn
Gọi đặt hàng

Tượng Phật Di Lặc gánh đào, gỗ hương (cao 42cm x ngang 30cm)

Phật Di Lặc gánh đào

Phật Di Lặc gánh đào Phật Di Lặc gánh đào

Phật Di Lặc gánh đào

Phật Di Lặc gánh đào và dây tiền, được làm bằng gỗ hương, vân cuồn cuộn