Phật Di Lặc gỗ cẩm (PL512)

0₫

Tượng Phật Di Lặc gỗ cẩm. Cao 87cm x rộng 46cm x sâu 30cm Gỗ cẩm vân cuồn cuộn Phật Di Lặc gỗ cẩm đứng cây đào và nhất phúc ...
Gọi đặt hàng

Tượng Phật Di Lặc gỗ cẩm. Cao 87cm x rộng 46cm x sâu 30cm

Phật Di Lặc gỗ cẩm

Gỗ cẩm vân cuồn cuộn

Phật Di Lặc gỗ cẩm

Phật Di Lặc gỗ cẩm đứng cây đào và nhất phúc

Phật Di Lặc gỗ cẩm Phật Di Lặc gỗ cẩm

Cây Đào được tạc rất mạnh mẽ và xum xuê

Phật Di Lặc gỗ cẩm Phật Di Lặc gỗ cẩm