Phật Di Lặc gỗ cẩm (PL566)

11.500.000 VND 10.925.000 VND
Phật Di Lặc gỗ cẩm. Ngang 42cm x cao 50cm Mai khai ngũ phúc, khoái lạc, hạnh vận, trường thọ, thuận lợi, hòa bình. Hoa mai có 5 điều tốt lành bao gồm hạnh phúc, may mắn, trường thọ, thành công và hòa bình. Phật Di Lặc gỗ cẩm đục bách mai mang ý nghĩa ngũ phúc. Phật Di Lặc tay cầm...
Gọi đặt hàng

Phật Di Lặc gỗ cẩm. Ngang 42cm x cao 50cm

Mai khai ngũ phúc, khoái lạc, hạnh vận, trường thọ, thuận lợi, hòa bình. Hoa mai có 5 điều tốt lành bao gồm hạnh phúc, may mắn, trường thọ, thành công và hòa bình.

Phật Di Lặc gỗ cẩm

Phật Di Lặc gỗ cẩm đục bách mai mang ý nghĩa ngũ phúc.

Phật Di Lặc gỗ cẩm

Phật Di Lặc tay cầm tràng và bát vàng.

Phật Di Lặc gỗ cẩm