Phật Di Lặc gỗ nu ngồi gốc tùng (PL602)

22.800.000 VND 20.520.000 VND
Phật Di Lặc ngồi gốc tùng, ngang 50cm x cao 76cm Phật Di Lặc ngồi gốc tùng, cây tùng nu tượng nhiên. Phật Di Lặc ngồi gốc tùng. Cây tùng mang đến sự cát tường Tượng...
Gọi đặt hàng

Phật Di Lặc ngồi gốc tùng, ngang 50cm x cao 76cm

Phật Di Lặc ngồi gốc tùng gỗ nu

Phật Di Lặc ngồi gốc tùng, cây tùng nu tượng nhiên. Phật Di Lặc ngồi gốc tùng. Cây tùng mang đến sự cát tường

Phật Di Lặc nhị phúc

Tượng Phật Di Lặc ngồi gốc tùng và Nhị phúc (Phúc thứ nhất Trường Thọ, phúc thứ hai Phú Quý)

 

Gỗ nu trước khi làm. Tượng được tạo dáng tự nhiên

Phật Di Lặc ngồi gốc tùng Phật Di Lặc ngồi gốc tùng

Cây Tùng mọc trên núi đá cao, khô cằn, thiếu nguồn dinh dưỡng. Nó hay mọc ở những mỏm núi chênh vênh, chịu nhiều sương gió, bão tuyết mà không chết không đổ. Cây Tùng thường có ý nghĩa là bậc trượng phu.