Phật Di Lặc gỗ xá xị, gỗ hương, gỗ cẩm

Liên hệ
Một số tượng Phật Di Lặc còn mộc đang hoàn thiện.  Xem tượng còn mộc để biết rõ hơn về giá trị của sản phẩm tại 118 Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, Q.7.  1.  Phật Di Lặc gỗ cẩm ngồi gốc tùng 2. Phật Di Lặc gỗ xá xị ngồi cây đào 3. Phật Di Lặc gỗ nu xá xị tam phúc 4. Phật Di Lặc gỗ...

Một số tượng Phật Di Lặc còn mộc đang hoàn thiện. 

Xem tượng còn mộc để biết rõ hơn về giá trị của sản phẩm tại 118 Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, Q.7. 

1.  Phật Di Lặc gỗ cẩm ngồi gốc tùng

Phat Di Lac go cam

2. Phật Di Lặc gỗ xá xị ngồi cây đào

Phật Di Lặc gỗ xá xị

3. Phật Di Lặc gỗ nu xá xị tam phúc

Phật Di Lặc nu gỗ xá xị

4. Phật Di Lặc gỗ xá xị ngồi gốc tùng

Phật Di Lặc gỗ xá xị

Phật Di Lặc gỗ xá xị

Phật Di Lặc gỗ xá xị

6. Phật Di Lặc gỗ nu đinh hương

Phật Di Lặc gỗ nu đinh hương

7. Phật Di Lặc gỗ hương, gỗ cẩm lai

Phật Di Lặc gỗ hương

8. Phật Di Lặc ngồi gốc đào gỗ hương

Phật Di Lặc ngồi gốc đào gỗ hương

9. Phật Di Lặc gỗ nu xá xị đỏ, ngồi gốc tùng

Phật Di Lặc gỗ nu xá xị đỏ, ngồi gốc tùng

Và còn rất nhiều sản phẩm đang hoàn thiện...

Phật Di Lặc gỗ quý

Phật Di Lặc gỗ hương

Phật Di Lặc gỗ xá xị

Phật Di Lặc gỗ xá xị