Phật Di Lặc Nghinh Phúc (PL368)

39.000.000 VND 37.050.000 VND
Tượng Phật Di Lặc (Gỗ hương, cao 1mm x dài 1.08m x rộng 86cm) Phật Di Lặc ngồi lá sen cưỡi sóng nước cùng cá chép Phật Di Lặc và nhị phúc Phật Di Lặc và cá chép
Gọi đặt hàng

Tượng Phật Di Lặc (Gỗ hương, cao 1mm x dài 1.08m x rộng 86cm)

Phật Di Lặc ngồi lá sen cưỡi sóng

Phật Di Lặc ngồi lá sen cưỡi sóng nước cùng cá chép

Phật Di Lặc và nhị phúc

Phật Di Lặc và nhị phúc

Phật Di Lặc và cá chép

Phật Di Lặc và cá chép