Phật Di Lặc ngồi bao tiền (PL425)

0₫

Tượng Phật Di Lặc ngồi bao tiền, gỗ hương, cao 32cm x rộng 30cm
Gọi đặt hàng

Tượng Phật Di Lặc ngồi bao tiền, gỗ hương, cao 32cm x rộng 30cm

Tượng Phật Di Lặc ngồi bao tiền