Phật Di Lặc ngồi bao tiền (PL425)

Liên hệ
Tượng Phật Di Lặc ngồi bao tiền, gỗ hương, cao 32cm x rộng 30cm  

Tượng Phật Di Lặc ngồi bao tiền, gỗ hương, cao 32cm x rộng 30cm

Tượng Phật Di Lặc ngồi bao tiền