Phật Di Lặc ngồi cây bách ôm đá (PL275)

22.700.000 VND 21.565.000 VND
Tượng Phật Di Lặc ngồi cây bách ôm đá độc nhất  Phật Di Lặc ngồi dưới gốc cây bách (dáng cây phượng vũ) ôm đá tự nhiên  
Gọi đặt hàng

Tượng Phật Di Lặc ngồi cây bách ôm đá độc nhất 

Phật Di Lặc ngồi dưới gốc cây bách (dáng cây phượng vũ) ôm đá tự nhiên