Phật Di Lặc ngồi cây bách ôm đá (PL275)

22.700.000₫
Tượng Phật Di Lặc ngồi cây bách ôm đá độc nhất Phật Di Lặc ngồi dưới gốc cây bách (dáng cây phượng vũ) ôm đá tự nhiên
Gọi đặt hàng

Tượng Phật Di Lặc ngồi cây bách ôm đá độc nhất 

Phật Di Lặc ngồi dưới gốc cây bách (dáng cây phượng vũ) ôm đá tự nhiên