Phật Di Lặc ngồi gốc đào (PL211)

Liên hệ
Phật Di Lặc ngồi gốc đào, gỗ hương, ngang 68cm x cao 47cm

Phật Di Lặc ngồi gốc đào, gỗ hương, ngang 68cm x cao 47cm