Phật Di Lặc ngồi gốc tùng gỗ ôm đá (ST102)

22.800.000 VND 21.660.000 VND
Phật Di Lặc ngồi gốc tùng, ngang 42cm x cao 26cm Phật Di Lặc ngồi gốc tùng, gỗ giáng hương ôm đá Đá trong Phong thủy mang ý nghĩa trường tồn, vững như thạch.  Cây Tùng mọc trên núi đá cao, khô cằn, thiếu nguồn dinh dưỡng. Nó hay mọc ở những mỏm núi chênh vênh, chịu nhiều sương gió, bão tuyết mà...
Gọi đặt hàng

Phật Di Lặc ngồi gốc tùng, ngang 42cm x cao 26cm

Phật Di Lặc ngồi gốc tùng gỗ ôm đá

Phật Di Lặc ngồi gốc tùng, gỗ giáng hương ôm đá

Phật Di Lặc ngồi gốc tùng gỗ ôm đá

Đá trong Phong thủy mang ý nghĩa trường tồn, vững như thạch. 

Phật Di Lặc ngồi gốc tùng gỗ ôm đá

Cây Tùng mọc trên núi đá cao, khô cằn, thiếu nguồn dinh dưỡng. Nó hay mọc ở những mỏm núi chênh vênh, chịu nhiều sương gió, bão tuyết mà không chết không đổ. Cây Tùng thường có ý nghĩa là bậc trượng phu

Phật Di Lặc ngồi gốc tùng gỗ ôm đá

Pho tượng phù hợp để trên bàn làm việc, Phật Di Lặc ngồi gốc tùng gỗ hương ôm đá, mang lại đầy đủ ý nghĩa

Vui vẻ, tài lộc, vững chãi...