Phật Di Lặc (PL431)

Liên hệ
Tượng Phật Di Lặc, gỗ hương, cao 98cm x ngang 42cm

Tượng Phật Di Lặc, gỗ hương, cao 98cm x ngang 42cm

Phật Di Lặc gỗ hương