Phật Di Lặc (Thiên – Địa – Nhân. PL207)

Liên hệ
Tượng thế Phật Di Lặc mang dây tiền Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa (Gỗ hương -  Cao 38cm) Phật Di Lặc mang dây tiền Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa Tiền xu Tam Tài (Thiên – Địa – Nhân, xâu 3 đồng xu). Số 3 tượng trưng cho Thiên – Địa – Nhân (Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa), tức...

Tượng thế Phật Di Lặc mang dây tiền Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa (Gỗ hương -  Cao 38cm)

Phật Di Lặc mang dây tiền Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa

Tiền xu Tam Tài (Thiên – Địa – Nhân, xâu 3 đồng xu). Số 3 tượng trưng cho Thiên – Địa – Nhân (Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa), tức là mang đến những điều tốt, là biểu tượng cho sự thịnh vượng cát lành.

Theo phong thủy, tiền xu là một trong những vật phẩm quan trọng. Ngày xưa, người ta dùng tiền xu đục lỗ hình tròn tượng trưng cho trời, giữa là lỗ hình vuông tượng trưng cho đất. Trời ngoài đất trong tượng trưng cho quẻ Thái tức sự thịnh vượng

Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Là vật phẩm tôn kính trong Phong Thủy, mà khi trưng bày trong nhà sẽ mang lại rất nhiều điều tốt lành cho gia chủ, gia đạo