Phật Di Lặc tựa sơn (PL389)

28.000.000 VND 26.600.000 VND
Tượng gỗ Phật Di Lặc tựa sơn (Gỗ nu nghiến - Dài 81cm x cao 71cm) Phật Di Lặc ngồi tựa sơn dưới gốc tùng - Trong phong thuỷ rất chú trọng cây va Thế núi theo thế phi long (rồng bay), như ngựa phi, như nước cuộn sóng, thật lớn mạnh, mọi việc điều hanh thông, tức thời. Phong thủy coi trọng thế nhà dựa lưng...
Gọi đặt hàng

Tượng gỗ Phật Di Lặc tựa sơn (Gỗ nu nghiến - Dài 81cm x cao 71cm)

Tượng gỗ Phật Di Lặc tựa sơn

Phật Di Lặc ngồi tựa sơn dưới gốc tùng - Trong phong thuỷ rất chú trọng cây va

Thế núi theo thế phi long (rồng bay), như ngựa phi, như nước cuộn sóng, thật lớn mạnh, mọi việc điều hanh thông, tức thời.

Tượng gỗ Phật Di Lặc tựa sơn

Phong thủy coi trọng thế nhà dựa lưng vào núi

Tượng gỗ Phật Di Lặc tựa sơn

Phong thuỷ học gọi dãy núi kéo dài không đứt là “Long Mạch”. Hình và thế của long mạch có khác nhau, thiên xích (ngàn thước) là thế, bách xích (trăm thước) là hình thế là viển cảnh (nhìn xa), hình là cận quan (nhìn gần). Thế là các ngọn núi nhấp kéo dài không đứt, hình là chỉ một ngọn núi, quả đồi đơn côi.