Phật Di Lặc tựa sơn - PL535

Liên hệ
Phật Di Lặc tựa núi (Gỗ hương - Cao 79cm x rộng 61cm) Phật Di Lặc ngồi tựa sơn dưới gốc tùng - Trong phong thuỷ rất chú trọng núi (sơn) và cây. Núi hình mộc là núi có hình dạng cao thẳng lên và phần đỉnh tròn. Ý nghĩa có quý nhân mang lại tiếng tăm.  Phật Di Lặc ngồi bao tiền tay cầm quạt và...

Phật Di Lặc tựa núi (Gỗ hương - Cao 79cm x rộng 61cm)

Phật Di Lặc tựa núi

Phật Di Lặc ngồi tựa sơn dưới gốc tùng - Trong phong thuỷ rất chú trọng núi (sơn) và cây. Núi hình mộc là núi có hình dạng cao thẳng lên và phần đỉnh tròn. Ý nghĩa có quý nhân mang lại tiếng tăm. 

Phật Di Lặc tựa núi

Phật Di Lặc tựa núi

Phật Di Lặc ngồi bao tiền tay cầm quạt và nhất phúc.

Phật Di Lặc tựa sơn

Tượng được làm bằng gỗ hương vân gỗ cuồn cuộn.