Phật Quan Âm để xe ô tô, gỗ ngọc am (X101)

Liên hệ
Tượng Phật Quan Âm để xe ô tô Ý nghĩa: Đặt tượng Phật trong xe ô tô giúp giảm bớt lo âu, tránh tai nạn và mang lại tin vui Trưng bày: Đặt tượng Phật Quan âm trên xe ôto,... Kích thước: Cao 25cm Chất liệu: Gỗ ngọc am, mùi rất thơm

Tượng Phật Quan Âm để xe ô tô

Ý nghĩa: Đặt tượng Phật trong xe ô tô giúp giảm bớt lo âu, tránh tai nạn và mang lại tin vui

Trưng bày: Đặt tượng Phật Quan âm trên xe ôto,...

Kích thước: Cao 25cm

Chất liệu: Gỗ ngọc am, mùi rất thơm