Quan Công đọc sách (QC118)

Liên hệ
Tượng Quan Công đọc sách (gỗ mun sọc, cao 22cm) Tượng Quan Công: Dùng trong trường hợp nhà hướng Chính Bắc, Tây Bắc, Chính Tây. Có thể bày ở trung tâm của căn nhà hoặc căn phòng. Ngoài ra, tượng thường được đặt trên bàn làm việc hoặc phòng khách phải quay mặt ra cửa chính, làm như thế vừa là chiêu tài tiến...
Danh mục: Quan Công, TƯỢNG GỖ

Tượng Quan Công đọc sách (gỗ mun sọc, cao 22cm)

Tượng Quan Công: Dùng trong trường hợp nhà hướng Chính Bắc, Tây Bắc, Chính Tây. Có thể bày ở trung tâm của căn nhà hoặc căn phòng. Ngoài ra, tượng thường được đặt trên bàn làm việc hoặc phòng khách phải quay mặt ra cửa chính, làm như thế vừa là chiêu tài tiến bảo vừa có thể trấn thủ môn hộ, không cho ngoại tà vào nhà quấy nhiễu.

Tượng Quan Công đọc sách

Tượng Quan Công vừa có tác dụng cầu tài vừa có tác dụng trấn trạch, hóa sát 

Tượng Quan Công đọc sách  Quan Công đọc sách

Quan Công