Sưu tầm tượng Phật - ST101

0₫

Phật Di Lặc, cao 33cm x ngang 29cm Phật Di Lặc ngồi gốc đào, gỗ ôm đá ...
Gọi đặt hàng

Phật Di Lặc, cao 33cm x ngang 29cm

tượng đẹp

Phật Di Lặc ngồi gốc đào, gỗ ôm đá

gỗ ôm đá

Sưu tầm tượng Phật