Tam thế Phật gỗ hương (TP102)

24.000.000 VND 22.800.000 VND
Bộ tượng Tam thế Phật (Gỗ hương, cao 40cm, đường kính 22cm) Trong một ngôi chùa mà Phật điện còn tương đối đầy đủ thì bộ tượng Phật Tam Thế thông thường phải dược đặt ở vị trí cao nhất, xa nhất và do đó mà thâm nghiêm nhất, được các Phật tử tôn kính nhất. Thật ra, “Tam Thế ” chỉ là tên gọi...
Gọi đặt hàng

Bộ tượng Tam thế Phật (Gỗ hương, cao 40cm, đường kính 22cm)

Bộ tương Tam thế Phật

Bộ tương Tam thế Phật

Bộ tương Tam thế Phật

Trong một ngôi chùa mà Phật điện còn tương đối đầy đủ thì bộ tượng Phật Tam Thế thông thường phải dược đặt ở vị trí cao nhất, xa nhất và do đó mà thâm nghiêm nhất, được các Phật tử tôn kính nhất. Thật ra, “Tam Thế ” chỉ là tên gọi tắt theo thói quen của người Việt, để chỉ các vị Phật ở ba thời gian nối tiếp nhau là quá khứ, hiện tại và vị lai. Tên gọi đầy đủ có nhiều cách, phổ cập là “Tam Thế Tam Thiên Phật” tức 3.000 đức Phật gồm mỗi thời 1.000 vị, hay một tên đầy đủ là “TamThế thường trụ diệu pháp thân” nhằm chỉ cái hình tướng chân thật, sáng láng, kỳ diệu, luôn tồn tại khắp không gian và xuyên thời gian của các đức Phật. Theo Từ điển Phật học Hán Việt (Hà Nội, 1994) thì Phật Quá Khứ như đức Phật Ca Diếp, Phật Hiện Tại là đức Phật Thích Ca Mầu Ni và Phật Vị Lai như đức Phật Di Lặc còn gọi là Từ Thị.