Tủ thờ Phật và thần Tài ông Địa

Liên hệ

Với kiểu này thì không gia thờ cúng sẽ gọn gàng. Người Hoa sống tại Việt Nam góp phần làm đa dạng văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Trong văn hoá thì cũng chọn lọc những cái hay của các nền văn hoá

Tủ thờ kiểu người hoa

Chất liệu: Gỗ Căm xe.

Kích thước: Cao 1.92m x Dài 1.08m.

Tủ thờ kiểu người Hoa, tủ thờ 2 trong 1, bên dưới thờ thần tài và ông địa, tầng trên dùng thờ Gia tiên hoặc Phật

Với kiểu này thì không gia thờ cúng sẽ gọn gàng. Người Hoa sống tại Việt Nam góp phần làm đa dạng văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Trong kinh doanh buôn bán, nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta cần phải học ở họ sự tin tưởng, chữ tín khi làm ăn. Văn hoá thì cũng chọn lọc những cái hay của các nền văn hoá