Tượng Cọp gỗ hương (LC103)

Liên hệ
Tượng Cọp bằng gỗ hương, dài 52cm x cao 16cm; [Click xem sản phẩm khác] Nên đặt nơi phòng khách, trên bàn làm việc, hỗ trợ cho bản mệnh người Dần, Ngọ, Tuất, Mão, Thìn Hổ là con vật rất linh thiêng nằm thường dùng để trừ là. Trong Phong Thuỷ thường dùng hai khái niệm là Tả Thanh Long, Hữu Bạch hổ để chỉ hai cục thế...

Tượng Cọp bằng gỗ hương, dài 52cm x cao 16cm; [Click xem sản phẩm khác]

Tượng cọp bằng gỗ

Nên đặt nơi phòng khách, trên bàn làm việc, hỗ trợ cho bản mệnh người DầnNgọTuất, Mão, Thìn

Tượng cọp bằng gỗ

Hổ là con vật rất linh thiêng nằm thường dùng để trừ là. Trong Phong Thuỷ thường dùng hai khái niệm là Tả Thanh Long, Hữu Bạch hổ để chỉ hai cục thế bên cạnh huyệt. Nên Hổ là con vật linh thiêng thứ hai sau Rồng, thường đi với rồng như một cặp bổ trợ lẫn nhau. Hổ là con vật linh thiêng và đầy uy quyền thường được thờ phụng, đại diện cho chư vị tướng quân chuyên phù trợ chánh pháp. Chính vì thế nó là biểu tượng cho quyền lực, cho công danh học hành và sự tăng tiến trong kinh doanh. Hổ dùng tiếp khí cho các cát tinh Lục Bạch ,Bát Bạch. Cũng có thể bổ trợ cho bản mệnh người tuổi Dần, Ngọ, Tuất, Mão, Thìn. 

Cọp trong năm Giáp Ngọ rất hạp cho những người mệnh mộc - Đặt tượng cọp sẽ làm tăng cường năng lượng mộc và sẽ mang lại nhiều lợi ích.