Tượng Đồng tử câu cá (DT108)

6.800.000 VND 6.460.000 VND

Nửa đời phiêu bạt nắng mưa
Ta về tìm lại ngày xưa
Cỡi trâu, câu cá, hái hoa, đặt lờ
Ta về rửa sạch bợn nhơ bụi trần

....

Gọi đặt hàng

Tượng Đồng tử câu cá

Tượng Đồng tử câu cá

Ý nghĩa: Tượng trang trí nội thất, Đồng tử câu cá đứng dưới rạng núi, trời mây sông nước... mang lại tâm hồn thanh tịnh.

Trưng bày:  Trang trí nội thất.

Kích thước: Cao 60cm x rộng 38cm.

Chất liệu: Gỗ nu nghiến.

trang trí nội thất