Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma - DM126

Liên hệ

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma - Trấn trạch, trừ tà, thiền tông

Tượng gỗ Bồ Đề Đạt Ma

- Chất liệu: Gỗ hương

- Kích thước: Cao 1.38m x rộng 73cm

- Ý nghĩa: Thờ cúng, trấn trạch, trừ tà, thiền tông

- Trưng bày: Cần lựa chọn một nơi được xem là trang trọng nhất của ngôi nhà để trưng bày tượng Đạt Ma.


 

Xem thêm

Truyền thuyết về Đạt Ma