Tượng May Mắn (Gỗ cà te - MM101)

Liên hệ
Tượng May Mắn (Gỗ cà te - Cao 34cm x ngang 20cm) Chú tiểu lạy Phật, mang đậm hình tượng Nhân chi sơ tính bản thiện, trưng bày tượng này mang lại niềm vui và may mắn cho gia chủ  

Tượng May Mắn (Gỗ cà te - Cao 34cm x ngang 20cm)

Tuong may man

Chú tiểu lạy Phật, mang đậm hình tượng Nhân chi sơ tính bản thiện, trưng bày tượng này mang lại niềm vui và may mắn cho gia chủ