Tượng Phật Di Lặc dâng vàng (PL519)

Liên hệ
Tượng Phật Di Lặc dâng vàng, gỗ hương (cao 42cm x ngang 23cm) ĐÃ BÁN - CLICK XEM SẢN PHẨM KHÁC   Phật Di Lặc như ý mang dây tiền và cầm vàng...  

Tượng Phật Di Lặc dâng vàng, gỗ hương (cao 42cm x ngang 23cm)

ĐÃ BÁN - CLICK XEM SẢN PHẨM KHÁC

Phật Di Lặc dâng vàng

Phật Di Lặc dâng vàng Phật Di Lặc dâng vàng

Phật Di Lặc như ý mang dây tiền và cầm vàng...

Phật Di Lặc dâng vàng