Tượng Phật Di Lặc độc nhất (PL273)

Liên hệ
Tượng Phật Di Lặc độc nhất -  Không có sản phẩm thứ 2  Phật Di Lặc đằng vân (bay), bên dưới cá chép - Tay cầm túi càn khôn (Pho tượng được làm theo dáng tự nhiên của gỗ, tâm hồn người thợ và dáng gỗ đã hoà cùng để tạo nên một pho tượng rất nghệ thuật và... Chắc chắn không thể có sản phẩm...

Tượng Phật Di Lặc độc nhất -  Không có sản phẩm thứ 2 


Phật Di Lặc đằng vân (bay), bên dưới cá chép - Tay cầm túi càn khôn (Pho tượng được làm theo dáng tự nhiên của gỗ, tâm hồn người thợ và dáng gỗ đã hoà cùng để tạo nên một pho tượng rất nghệ thuật và... Chắc chắn không thể có sản phẩm thứ 2)


Gỗ hương - Kích thước: Dài 98cm x rộng 48cm x cao 86cm