Tượng Phật Thích Ca phái Nam tông

2.500.000 VND 2.375.000 VND

Phật có ba nghĩa, 1. Tự giác, 2. Giác tha, 3. Giác hạnh viên mãn

Gọi đặt hàng

Tượng Phật Thích Ca phái Nam tông

Chất liệu: Gỗ pơ mu. [Xem thêm cách nhận biết gỗ quý]

Kích thước: Cao 28cm.

Trưng bày: Thờ tự...