Tượng Tiên Nữ (HN101)

7.800.000 VND 7.410.000 VND
Tượng Tiên nữ. Cao 89cm x rộng 30cm Tượng Tiên Nữ ôm đàn   Tượng được làm bằng gỗ hương, màu sắc tự nhiên  
Gọi đặt hàng

Tượng Tiên nữ. Cao 89cm x rộng 30cm

Tượng Tiên nữ

Tượng Tiên Nữ ôm đàn

Tượng Tiên nữ 

Tượng được làm bằng gỗ hương, màu sắc tự nhiên

Tượng Tiên nữ Tượng Hằng Nga Tiên Nữ