Tuyệt phẩm xuân Di Lặc 102 (series102)

99.000.000 VND 94.050.000 VND
Tuyệt phẩm Phật Di Lặc 102 gỗ hương ôm đá. ngang 81 x cao 68cm x sâu 42cm Phật Di Lặc ngồi dưới gốc mai tạc 100 hoa mai (bách mai) Gỗ hương ôm đá tự nhiên Chú tiểu mang dây tiền và cây nấm linh chi, đại diện cho tài thọ Phật Di Lặc ngồi bắt chân chữ "ngũ" dáng ngồi mạnh mẽ phóng khoáng. Tay cầm như...
Gọi đặt hàng

Tuyệt phẩm Phật Di Lặc 102 gỗ hương ôm đá. ngang 81 x cao 68cm x sâu 42cm

Tuyệt Phẩm Phật Di Lặc

Tuyệt Phẩm Phật Di Lặc

Phật Di Lặc ngồi dưới gốc mai tạc 100 hoa mai (bách mai)

Phật Di Lặc có 102

Phật Di Lặc

Gỗ hương ôm đá tự nhiên

Tuyệt Phẩm 102

Phật Di Lặc gỗ ôm đá

Chú tiểu mang dây tiền và cây nấm linh chi, đại diện cho tài thọ

Phật Di Lặc độc

Phật Di Lặc ngồi bắt chân chữ "ngũ" dáng ngồi mạnh mẽ phóng khoáng. Tay cầm như ý và tràng hạt