Xuân Di Lặc (gỗ xá xị - TT102)

Liên hệ
Tượng Di Lặc ngồi gốc đào ngũ phúc (Gỗ xá xị, ngang 1.08m x cao 90cm) Phúc thứ nhất là Trường thọ, phúc thứ hai là Phú quý, phúc thứ ba là Khang ninh, phúc thứ tư là Hiếu đức, phúc thứ năm là Thiện chung, Cành đào được làm theo phong thủy...  Cây đào rất sum xuê Trên cây có thêm đá...

Tượng Di Lặc ngồi gốc đào ngũ phúc (Gỗ xá xị, ngang 1.08m x cao 90cm)

Phúc thứ nhất là Trường thọ, phúc thứ hai là Phú quý, phúc thứ ba là Khang ninh, phúc thứ tư là Hiếu đức, phúc thứ năm là Thiện chung, Cành đào được làm theo phong thủy... 

Phat Di Lac go xa xi

Cây đào rất sum xuê

Phat Di Lac go xa xi

Trên cây có thêm đá tự nhiên

Phat Di Lac go xa xi

xa xi

Tượng đang hoàn thiện, tượng được làm từ gỗ xá xị (hay Gỗ Gù hương là theo tên gọi ngoài Bắc. Với Miền Nam thường gọi là Xá xị) Gỗ này có hai loại. Xá xị mầu sẫm đỏ và còn lại Xá xị có mầu vàng nhạt sám pha chút sắc xanh.